| 

Oxytocin BP 10 ml – Thuốc thúc đẻ, Đức – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Oxytocin BP 10 ml – Thuốc thúc đẻ, Đức. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Dược lực Oxytocine tổng hợp hoạt động như ở hormon tự nhiên được sản xuất bởi thùy sau của tuyến yên, […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Pyrazinamide 500mg – Mekophar – Dược Sĩ Của Bạn – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Pyrazinamide 500mg – Mekophar – Dược Sĩ Của Bạn. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay tiếp sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thành phần Pyrazinamide …………………………………………………………….500mg Tá dược vừa đủ …………………………………………………………..1 viên (Gelatin, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate). Dược lực học Pyrazinamide […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Caspofungin Acetate for injection 50mg/Vial – Ấn Độ – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Caspofungin Acetate for injection 50mg/Vial – Ấn Độ. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi.   THÀNH PHẦN Lọ 50 mg. Mỗi lọ chứa: Hoạt chất: Caspofungin acetate tương đương với caspofungin……………… 50 mg Té duoc: Mannitol, […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Gentameson – Medipharco – Dược Sĩ Của Bạn – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Gentameson – Medipharco – Dược Sĩ Của Bạn. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thành phần Mỗi 10 gam kem thuốc bôi da có chứa thành phần chính là: 100mg Clotrimazole và 6.4mg Betamethasone Dipropionate và […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Ranitidin 150mg – Danapha – Dược Sĩ Của Bạn – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Ranitidin 150mg – Danapha – Dược Sĩ Của Bạn. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. THÀNH PHẦN Cho 1 viên bao phim Ranitidin hydroclorid (tương ứng 150 mg Ranitidin): 168 mg Tá dược (Mannitol, PVP K30, […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Pantoprazol 40mg – Domesco – Dược Sĩ Của Bạn – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Pantoprazol 40mg – Domesco – Dược Sĩ Của Bạn. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thành phần Pantoprazol natrI tương đương Pantoprazol 40 mg Tá dược: Mannitol, Povidon K30, Natri carbonat, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Ibuprofen – Thuốc điều trị cơn đau cấp, Danapha Việt Nam – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Ibuprofen – Thuốc điều trị cơn đau cấp, Danapha Việt Nam. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay tiếp sau đây mời các bạn cùng theo dõi. THÀNH PHẦN Mỗi viên chứa Ibuprofen……………………………………………….. 200 mg. Tá được (Lactose monohydrat, Eragel, Povidon K30, talc, aerosil, DST, […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Idofen 200 – Boston (Việt Nam) – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Idofen 200 – Boston (Việt Nam). nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay tiếp sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thành phần Mỗi viên nén bao phim IDOFEN 200 chứa: Hoạt chất: Ibuprofen 200,0mg Tá dược: Tinh bột ngô, Silicon dioxid, Natri lauryl […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Dimercaprol – SGPharma – Dược Sĩ Của Bạn – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Dimercaprol – SGPharma – Dược Sĩ Của Bạn. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Thành phần Dimercaprol 100 mg. Tá dược vừa đủ 1 ống. Dược lực học Do tính chất nhờn của nó, dimercaprol không […]

Đọc tiếp bài viết
 | 

Acetylcystein – Thuốc giải độc paracetamol – Đã Cập Nhật

Cùng Duocsicuaban xem nội dung bài viết Acetylcystein – Thuốc giải độc paracetamol. nội dung bài viết sẽ tiến hành giải đáp ngay sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Acetylcysteine là thuốc kích thích gan sản xuất glutathion, 1 chất cần thiết để làm bất hoạt chất chuyển hoá trung gian của paracetamol […]

Đọc tiếp bài viết